Posts tagged ???????? ???????????

Како телевизијата ви ги уништи животите

На Чарли Брукер (Charlie Brooker) не му треба некоја особена најава, човекот веќе е своевиден бренд-за-себе, го сакале лично или не. Провокативноста, остриот јазик, проникнувачките аналогии и директниот пристап кон темите кои ги обработува, се негови препознатливи методи за „свестување“, но и едукација, на публиката. Во оваа 2011 започна неговиот нов проект под наслов „How TV Ruined Your Life“, сатирично-комична образовна серија, која употребува комбинација од скечеви и архивски снимки со цел, како вели авторот, „да се истражи јазот помеѓу телевизијата и реалноста“.

Бидејќи на темава ептен се чувствуваме погодени, грев би било да не ја споделиме на овој блог кој горе-долу има слични доблезни цели, т.е. подобро разбирање на денешните медиуми. Подолу, мојата омилена 3-та епизода од серијалот „Аспирација“: