Posts tagged adlog

MySpace.mk

Се трудам, искрено, во последно време малку да му дадам шанса на Facebook, ама никако не можам да им влезам во шема на MySpace и неговите клонови. Сепак тоа што јас не сум во тој ритам не значи дека ваквите сервиси не се успешни како проекти, или дека во иднина нема да станат уште поуспешни.

Continue reading