Posts tagged app

Citysense

Citysense e апликација на новата генерација мобилни телефони која на соодветна мапа ви дава дополнителни информации за местото каде живеете. Намените можат да бидат бројни и разнолики, но веќе гледам извонредни можности за скопските шемаџии кои бараат „гужви“ и добра забава: оваа софтверски овозможена технологија може да даде информации каде има најголема концентрација на луѓе, преку читањето на местоположбата на мобилните citysense_san_francisco.jpgтелефони на корисниците:

A Columbia University computer science professor has co-founded a New York-based company named Sense Networks to sell tracking software to other companies. It is also distributing a free version of this software named Citysense, which shows on your cell phone where the wild things are happening in your own town. Citysense ‘uses advanced machine learning techniques to number crunch vast amounts of data emanating from thousands of cell-phones, GPS-equipped cabs and other data devices to paint live pictures of where people are gathering.’ Citysense is available today in San Francisco before being soon deployed in Chicago and five other U.S. cities

 

Alive

На забавните сајтчиња многу се популарни слики и други записи со јазични утки, смешки, досетки, грешки, преводи, пораки, огласи, мешање латиници и кирилици, и слично 🙂 Кога сме така доследни кон исмевањето на грешките на другите мислам дека е „општествено оправдано“ 🙂 да упатиме една добронамерна и ултра-конструктивна критика до домашните медиуми, поточно телевизии.

Се работи за клавањето на зборот „живо“ под логото на телевизијата за настани, натпревари (и сличито) кои се пренесуваат директно. Некако бев толерантен кон таа очигледна љуфка и смешка, да речеме од технички причини, оти, нели, кириличниот фонт е крупен, па не го збира, и слично, но кога ќе видам дека на странскиве медиуми ич не им пречи да рокнат под логото збор од типот на „rediffusion“, тогаш би можеле и ние некако да се снајдеме на таа тема.

За што станвуа збор и што е поентата на муабетов, од јазична гледна точка?

Да се стави „живо“ под лого во опишаната ситуација, е грешно, првин, нема традиција ниту поткрепа во јазикот, па ако се преведува, пренесува англиското „live“ (кое е скратена форма на синтагмите „live coverage“, „live broadcast-ing“), треба да стои „во живо“ (правописно е дозволено и „в живо“. Како што вели и насловот, живо би било превод на англиското „alive“, што е малку различно од идејата на зборот 🙂

Во јазикот има поткрепа следниот израз, „директен пренос“, па под логото може да стои и „директно“. Веројатно ова може да прозвучи малку минуциозно и цепидлакаво, но колку да се нотира нешто што е погрешно, кога веќе за покрупните работи велиме дека треба време.

Или пак можеби јас во својата човечка ограниченост не можам да разберам дека можеби тв-техничарите со тоа на гледачите им држат ритам (како во она српското коло, „живо-живо, опа опа“), па така си тропам глупости .