Posts tagged Beijing

МАТ добил конкуренција?!?

Има надеж за нашиот претприемнички дух и бизнис иницијатива, но… штом видов дека никој од естаблишментиве наши не се исликал на вакво нешто ми стана сомнително 🙂
Не стварно, па кој здрав би наседнал на ваква „вест“? Се разбира новинарите кои бараат сензации!!!

Continue reading