Posts tagged Being Human

Google против Facebook, повторно

Да, вечната борба помеѓу Google и Facebook продолжува. Овој пат Bradley Horowitz, Google VP, јавно се потсмева на невкусниот приод кон можностите за огласување на оваа социјална мрежа на Business Insider’s Ignition Conference.

Continue reading

Being Human – компјутерско-човечка интеракција во 2020

До 2020 термините како корисник, интерфејс и слично, ќе бидат одвишни затоа што компјутерите ќе бидат поврзани со луѓето во невиден степен. Ова и неколку други нешта се предвидувањата во извештајот „Being Human – компјутерско-човечка интеракција во 2020“ на тимот стручњаци ангажирани од „Мајкрософт“ да ги исцртааат контурите на идниот развој на технологијата и нејзиното влијание врз човекот:

It predicts fundamental changes in the field of so-called Human-Computer Interaction (HCI).

By 2020 humans will increasingly interrogate machines, the report said. In turn computers will be able to anticipate what we want from them, which will require new rules about our relationship with machines…The keyboard, mouse and monitor will increasingly be replaced by more intuitive forms of interaction and display, including tablet computers, speech recognition systems and fingertip-operated surfaces.