Posts tagged citizens service

Новите медиуми се сервис на граѓаните

Често се слуша во политичкиот жаргон дека избраните функционери ќе се погрижат администрацијата и институциите да станат „сервис на граѓаните“. Е па дојде време и тоа прашање да се ажурира малку.

Сѐ што треба политичарите да сторат е да ги имплементираат можностите на новите технологии и медиуми, и практично да го овозможат толку глорифицираниот институциски сервис за граѓаните. Новите медиуми и дигитални технологии го имаат сиот капацитет речиси инстантно да станат вистински сервис каков што им треба на граѓаните.

Показна вежба на оваа тема од „Citizens Service“веб-страницата. Што е најдобро, за вакви онлајн проекти кои навистина можат да ни го поедностават животот не требаат огромни инвестиции, доволно е мала промена на свеста и планска примена на новите медиуми во нашите инситуции, vis-a-vis граѓаните.