Posts tagged e-society.mk

Зошто Facebook Page, а не личен профил за твојот бренд

Далеку поголем дел од корисниците поблиско им е искуството во одржување на личен профил. Оттаму тие прават профил наместо страница. Па, еве само неколку точки зошто присуството на еден бренд е посоодветно ако е реализирано преку т.н. Facebook Page наместо со класичен профил.

Continue reading