Posts tagged hva.nl

Предлог решение за регистрација на .mk домени

Да не беа кампањиве на МТВ на телевизоров лево од мене ќе помислев дека сме 1996 или 1997 година. Сеад е крив, ми прати линк, продолжение од анализата во Дневник на тема: домени, интернет, google, чаир и сл.

Скапи измами со евтини интернет-адреси (Дневник 20.07.2009)

Во „МАРНет“ не вршиме проверка при регистрацијата на домените дали со тоа се врши прекршување на некакво заштитено име или трговска марка. Ова е од причини што регистрацијата мора да се врши релативно брзо, а Заводот за индустриска сопственост, кој, иако има релевантни информации, не може да одговори во реално време.

Имам предлог решение за надминување на оваа опасност која демнее над нашиот интернет простор.

  • Да се воведе 055 или сл. линија за закажување на регистрацја на домен.
  • Да се воведе плаќање на таксени марки во вредност од 110 денари за секоја регистрација или промена во регистарот
  • Наместо само еднаш, да се бара уверение од Централен Регистар на секоја нова регистрација од иста фирма
  • Да се бара бизнис план и среднорочна стратегија за употреба на соодветната интернет адреса која се регистира
  • Да се одобрува барањето во рок од 10 работни дена

Со вакво третирање на темиве, ништо чудно и последициве да бидат токму овие.