Posts tagged ????????

Update: за коментарите

По постот „Коментар за коментарите“ убаво е да се види дека темата се дебатира и кај почитуваните класични медиуми. Овој пат кај „Утрински“, во текстот „Интернет плукачи“:

Печатот во Македонија последниве години им овозможи на своите читатели освен што ќе ги читаат написите да можат и да коментираат на Интернет- страницата на весникот, да даваат оцени за статијата или пак за настанот или темата што ја обработува новинарот. Но, наместо ставови кон одредено случување или изнесување на сопствен коментар, реакциите на некои од читателите се полни со навреди кон новинарот или пак кон политичарот чие име е спомнато во статијата.

Текстот на новинарката малку се поигрува со стереотипови на интернет корисници (што е симплификација и девијација од поентата на дискусијата), но сепак има доволно поенти, како и самите коментари кон текстот, за да се закачат читателите на добра дискусија.