Posts tagged ????????? ?? ????? ????

Гост блогер: New tools, new schools

кога ќе дојде време да им се понудат на новите генерации на ученици поадекватни, поинакви и сеприсутни алатки за учење и работа т.е осовременување на наставата и образованието, онакви какви што соодветствуваат на нивната пред сé секојдневна интернет активност и желба.

Continue reading

Локалните кандидатите за градоначалници и употребата на Интернет комуникацијата

Метаморфозис излегоа со прелиминарни резултати од анализата на предизборните кампањи на кандидатите за градоначалници во 85 општини. Резултатите може да се гледаат и низ негативен агол, но и низ позитивен.

Continue reading