Posts tagged #krvodariteli

LeWeb 2013 – видео осврт на третиот ден

Додека јас да се сетам дека не го објавив последното видео од Париз помина скоро цела недела. Еве го завршниот збор за конференцијата. На кратко: одлично искуство, но било и подобро.

Ако не го гледаше интервјуто со Brian Solis, сега му е мајката. А еве тука и листа на видеа (презентации) од LeWeb кои мора да се гледаат.

Не имаше вкупно 5 од МК
Не имаше вкупно 5 од МК