Posts tagged manners

Новите медиуми во политичката комуникација, епизода избори 2009

Прегледот секако ќе се фокусира на оние комуникациски канали и содржини во контекст на претседателските и локалните избори во Македонија, т.е. директната комуникација на политичките партии и кандидатите со јавноста преку онлајн медиумите.

Continue reading