Posts tagged photography

Хиперлокални вести за глобална публика

Демотикс е фотографска агенција и Интернет страница за граѓанско фото-новинарство. Фото-приказните создадени од корисниците, од фотографи до аматери, Демотикс ги пласира до мејнстрим медиумите.

Continue reading