Posts tagged ???????????. ????????????

Google со ширум отворени уши за критики

Оние кои навистина си ја знаат работата и кои навистина се грижат за своите корисници ќе знаат да ги ценат критиките и да ги искористат на прав начин. Поука од оваа ситуација е дека треба да се осмелиме да комуницираме со луѓето од големите брендови и да ги кажеме нашите интереси, мислења и критики.

Continue reading

Facebook бонтон

Веројатно Facebook би бил далеку понеинтересен доколку се почитуваат следниве правила, но секако ова важи се додека не ви се случи лично. Потоа приказната се менува, па затоа еве имај ги на ум препоракиве.

#  Don’t change your relationship status without consulting the other person
1. Не го менувај статусот на врската без консултација со другата личност

#  Don’t post embarrassing photographs of other people
2. Не објавувај фотографии кои може да ги засрамат другите

#  Be discreet when posting massages on another person’s wall
3. Биди дискретен кога пишувате на туѓи (фејсбук) ѕидови

#  Don’t steal other people’s friends
4. Не кради туѓи пријатели

#  Don’t start hate groups
5. Не креирај (фејсбук) групи на омраза

Ако не на тебе, пренеси му ги на некој помлад во твојата околина на нив сигурно ќе им бидат од корист.

Извор на препоракиве е следново видео а јас го најдов на Facebook преку Јован.