Posts tagged ?????????

F2F II

На ден петок, т.е. вчера 🙂 се одржа втората дебатна средба во рамките на низата на активности на „Центарот за нови медиуми“ под наслов „Face to Face“. Темата на дискусија беше онлајн информирањето.

Средбата и самата дискусија се одржа во сосем неформален карактер што резултираше во извонредно содржајна, отворена и мошне корисна дискусија на темата онлајн информирањето во Македонија, какви се состојбите на овој план, кои се систематските проблеми, кои се поединечните искуства во започнувањето, одржувањето и развивањето на онлајн информативните медиуми, какви се перспективите и кои се можните решенија за проблемите со кои се соочуваат нашите ентузијасти во оваа сфера.

Некој вид на извештај, може да се прочита на тука: Face 2 Face II