Posts tagged ????????????

Дали вашата компанија е подготвена за блог?

Пред да се донесе одлука за корпоративен блог мора да се земат предвид неколку основни работи, се со цел да не се помине низ негативно искуство, затоа што сите кои поминале малку време во некоја блогосфера знаат дека може човек и да се изгори.

Continue reading

МАТ добил конкуренција?!?

Има надеж за нашиот претприемнички дух и бизнис иницијатива, но… штом видов дека никој од естаблишментиве наши не се исликал на вакво нешто ми стана сомнително 🙂
Не стварно, па кој здрав би наседнал на ваква „вест“? Се разбира новинарите кои бараат сензации!!!

Continue reading