Posts tagged Social Room

CBS Social Room

Сè повеќе е изразен трендот класичните медиуми постапно да ги прифаќаат „придобивките“ на Новиот интернет и да ги интегрираат во своите услуги. Еден од посвежите примери е американската национална телевизија CBS:

CBS Interactive will be launching an online service nicknamed the “social viewing room” that will let multiple users to watch and interact with streaming TV content. The feature will be a mixture of a chat room, video conferences and live streaming…Groups of people on CBS.com will access a virtual room to watch shows at the same time and will have the chance to chat, take polls and quizzes and throw virtual items like tomatoes and kisses.

Се разбира ваквите „пионерски“ чекори на телевизиите не се  без свои недостатоци, и многу работи недостасуваат, па понатамошната интеграција со формите за комуницирање кои сајтовите за социјално вмрежување ги нудат е неизбежен чекор, иако самите телевизии тоа ќе мора постапно да го внесуваат за да не испадне дека се сосема надминати како медиум 🙂

Зборувано во нешто поширок, културолошки контекст, за овие трендови секогаш е упатно да се „ѕирне“ што има да каже Хауард Рајнголд, на неговиот влог: „Vernacular Video“: