Posts tagged ?????????

Wave – Најголемото истражување посветено на социјалните медиуми ја вклучи и Македонија

Истражувањето е иницирано во 2006 со цел мерење на големината и влијанието на социјалните медиуми. Оваа година се спроведува 6-тото изданије на Wave.

Continue reading